Lễ tổng kết năm 2018 của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh & du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/12/2018, Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh & du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết năm 2018 kết hợp trưng bày một số sản phẩm của Hội viên trong Hiệp hội vận tải, hơn 150 khách mời tham dự.

Toàn cảnh buổi tổng kết

Các sản phẩm trưng bày của hội viên