Lễ trao Visa cho học viên IET của Công ty Cổ phần đối tác NDG Việt Nam

Sáng ngày 21/8/2019, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần đối tác DNG Việt Nam đã tổ chức lễ trao Visa cho 70 học viên IET sang họ tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Toàn cảnh buổi lễ tại phòng Khánh tiết

Buổi tiệc chúc mừng tại Hội trường A