Lễ tri ân và biểu dương lãnh đạo doanh nghiệp mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 05/01/2019, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần truyền thông Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp tổ chức chương trình biểu dương và tri ân những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều bước đột phá xuất sắc năm 2018. Hơn 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình tham dự.

Đón khách tại tiền sảnh lầu 1, Hội trường Thống Nhất

Toàn cảnh buổi lễ tại phòng Khánh Tiết