Lễ vinh danh bình chọn “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Ngày 04/11/2022, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty TNHH MTV Ấn phẩm đã tổ chức trang trọng Lễ vinh danh bình chọn ”Bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2022”. Đây là sự kiện thường niên nhằm chọn ra được những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản.

Phòng Khánh tiết nơi diễn ra buổi lễ vinh danh