Lễ vinh danh các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi

Ngày 16/01/2022, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần truyền thông diễn đàn Nhà lãnh đạo tổ chức Chương trình giao lưu và vinh danh các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp, với hơn 150 khách mời tham dự.

Sảnh đón đại biểu tại lầu 1

Vinh danh các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi tại phòng Khánh Tiết