LỄ VINH DANH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO GIỎI MỪNG XUÂN 2023 TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT.

Ngày 08/01/2023, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất đã diễn ra chương trình Tết Doanh nhân và Lễ vinh danh Nhà lãnh đạo giỏi, thương hiệu mạnh Quốc gia Mừng Xuân 2023 do Hiệp hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp Phương Nam và Diễn đàn Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp tổ chức.

Link tham khảo:

Chương trình vinh danh thương hiệu Quốc Gia 2022