Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào công nhân, viên chức, lao động tại Hội trường Thống Nhất.

Ngày 03/01/2023, Hội nghị Tổng kết Phong trào Công nhân, Viên chức, Lao động và Hoạt động Công đoàn Quận 1 năm 2022 đã được tổ chức tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất cùng sự tham dự của 400 lãnh đạo và cán bộ công chức.