0915 801 778 – 0915 391 778

Sức trẻ của Đoàn viên, Thanh niên Hội trường Thống Nhất

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù công việc của từng Chi đoàn bộ phận, Đoàn Thanh niên cơ sở Hội trường Thống Nhất đã thu hút, lôi cuốn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia mọi hoạt động. Tất cả đoàn viên, thanh niên đều giữ vững tinh thần là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các gương điển hình tiên tiến được kịp thời biểu dương, tạo sức lan tỏa và cộng hưởng tới mọi cá nhân, bộ phận khác trong đơn vị.

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ sở Hội trường Thống Nhất kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến đến Đại hội Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2022-2027.

Vệ sinh xung quanh đường đi và nhà để xe của Hội trường Thống Nhất

Dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Giao lưu thể thao giữa các Chi đoàn

Đại hội Đoàn cơ sở Hội trường Thống Nhất  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027