Tạp chí Việt Nam tổ chức Hội nghị

Ngày 11/10/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, hơn 500 đại biểu đã đến dự Hội nghị tôn vinh gương sáng Doanh nhân và thương hiệu tiêu biểu  Việt Nam hội nhập năm 2020 do Tạp chí Việt Nam hội nhập tổ chức.

Sảnh lầu 1 – nơi đón tiếp đại biểu

Phòng Khánh Tiết – nơi diễn ra Hội nghị