Tập huấn công tác kiểm toán viên năm 2020

Chương trình Tập huấn công tác kiểm toán viên năm 2020 của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất trong tháng 7/2020, với hơn 350 học viên tham dự.

Hội trường A – nơi tổ chức lớp tập huấn, có sức chứa 500 người

Khuôn viên rộng rãi bên ngoài Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du