0915 801 778 – 0915 391 778

Tập huấn khóa đào tạo chuyên sâu của Văn phòng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong 04 ngày, từ 16 – 19/9/2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Văn phòng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo chuyên sâu về Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế, có hơn 200 học viên tham dự.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại Hội trường A