Tập huấn nghiệp vụ Cán bộ an ninh

Từ ngày 26 – 30/10/2020, hơn 100 học viên đã tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ Cán bộ an ninh. Đây là đợt tập huấn lần thứ 3 trong năm 2020 do Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm tổ chức tại Hội trường B, Nhà khách Tao Đàn.

Hình ảnh của lớp tập huấn tại Hội trường B, Nhà khách Tao Đàn