0915 801 778 – 0915 391 778

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát chất lượng sản xuất lắp ráp ô tô, rơ moóc

Trong 04 ngày 26, 27, 28 và 30/10/2020, lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát chất lượng sản xuất lắp ráp ô tô, rơ moóc do Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm tổ chức tại Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn, với hơn 70 học viên tham dự.

Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn – nơi diễn ra các buổi tập huấn