0915 801 778 – 0915 391 778

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra chất lượng kỹ thuật sản xuất, lắp ráp ô tô

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, trang bị và nâng cấp kỹ năng cho nhân viên, từ ngày 9 – 13/9/2019, tại Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn, Trung tâm đào tạo đã tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra chất lượng kỹ thuật sản xuất, lắp ráp ô tô cho hơn 100 cán bộ, nhân viên đang làm công tác kiểm tra chất lượng kỹ thuật sản xuất.

Các học viên cập nhật phần lý thuyết tại Hội trường A

Phục vụ giải lao tại sảnh Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn