Tập huấn về Luật Kiến trúc và Hội nghị về Kiến trúc

Sáng ngày 22/9/2020, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 NguyễnDu, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm Kiến trúc miền Nam tổ chức Tập huấn về Luật Kiến trúc và Hội nghị về Kiến trúc với hơn 200 đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh về buổi tập huấn và hội nghị tại Hội trường A