Tiệc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2019, với chủ đề “Gắn kết và Yêu thương”, buổi tiệc sau Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước đã được tổ chức tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất trong không khí hào hứng, sôi nổi, nhằm gắn kết người lao động gắn bó với công ty trong thời gian tới.

Các thành viên tham gia trò chơi đầy hào hứng