Tiệc họp mặt cuối năm của Cán bộ hưu trí Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco

Trong không khí vui tươi và ấm cúng vào những ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco đã tổ chức tiệc họp mặt cuối năm cho gần 400 Cán bộ hưu trí của công ty, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, ngày 20/12/2019.

Toàn cảnh buổi tiệc tại tầng trệt, Hội trường A