Tiệc họp mặt Hội Đồng hương huyện Nghĩa Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/3/2019, Hội Đồng hương huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiệc họp mặt tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất. Phát huy tính đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hơn 250 hội viên và đại diện Hội Đồng hương đã đến tham dự.

Không khí thân tình, vui tươi của buổi họp mặt