Tiệc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội đồng hương Sóc Trăng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/01/2019, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Hội đồng hương Sóc Trăng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiệc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội, hơn 600 khách mời tham dự.

Đón tiếp khách mời tại tiền sảnh

Những người con của Sóc Trăng tại thành phố Hồ Chí Minh tề tựu dự họp mặt trong phòng Khánh tiết