Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Khoan Dầu khí tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Ngày 31/12/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, hơn 300 đại biểu của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Khoan Dầu khí đã đến tham dự hội nghị tổng kết công tác Đảng, Đoàn thể năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

Hội nghị diễn ra tại phòng Khánh Tiết

Tiệc giải lao tại hành lang lầu 1