Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm tổ chức tập huấn

Từ ngày 18 – 21/02/2020, tại Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm tập huấn Đăng kiểm tổ chức lớp tập huấn và đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, hơn 40 học viên tham dự.