0915 801 778 – 0915 391 778

Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm tổ chức tập huấn

Từ ngày 28 – 29/5/2020, tại Hội trường B, Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm tập huấn Đăng kiểm tổ chức lớp Đánh giá viên nội bộ, với hơn 30 học viên tham dự.

Lớp tập huấn tại Hội trường B, Nhà khách Tao Đàn