Văn phòng Đăng ký Đất đai tổ chức sát hạch viên chức

Ngày 01/4/2022, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM đã tổ chức kỳ thi sát hạch viên chức năm 2022, hơn 350 người tham dự.

Một số hình ảnh của buổi sát hạch tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du