Viên chức, người lao động Hội trường Thống Nhất kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Từ ngày 12 – 31/3/2021, toàn bộ Viên chức, người lao động Hội trường Thống Nhất tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, Quận 1, TPHCM. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm theo dõi, đảm bảo sức khỏe người lao động, nâng cao hiệu suất công việc, tạo động lực cho viên chức, người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với cơ quan.

Viên chức, người lao động cung cấp mẫu máu tại Hội trường Thống Nhất

Viên chức, người lao động khám tổng quát tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn