Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức hội thảo

Tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, Viện Kiến trúc Quốc gia đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới”, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự.

Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du – nơi tổ chức hội thảo