0915 801 778 – 0915 391 778

Viện phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi nhánh

Sáng ngày 18/9/2022, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh do Viện phát triển chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức, gần 500 đại biểu và khách mời tham dự.

Lễ công bố quyết định tại phòng Khánh tiết

Khu vực giải lao