0915 801 778 – 0915 391 778

Chương trình tập huấn công tác Kiểm toán viên năm 2020

Tối ngày 26 – 30/11/2020, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, 350 kiểm toán viên đã tham dự chương trình tập huấn công tác Kiểm toán viên năm 2020 do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tổ chức.

Lớp tập huấn diễn ra tại Hội trường A