Trang chủ/Tin tức

ĐẠI HỌC FULBRIGHT TỔ CHỨC THẢO LUẬN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHI LỢI NHUẬN VÀO VIỆT NAM TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Ngày 23/03/2024, tại phòng Đại yến, Hội trường Thống Nhất, Hội đồng tín thác trường Đại học Fulbright đã tổ chức thảo luận chiến lược xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phi lợi nhuận vào Việt Nam. Hội trường Thống Nhất xin cảm ơn Quý đơn vị đã tin tưởng lựa…

Xem thêm