0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội cổ đông thường niên tài khoá 2021 của Công ty Cổ phần Đệ Tam

Ngày 27/4/2022, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du,Công ty Cổ phần Đệ Tam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khoá 2021, với hơn 100 cổ đông tham dự.

Toàn cảnh Hội trường A, nơi diễn ra Đại hội