Đại hội Đảng bộ của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 30/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với gần 200 đại biểu tham dự.

Hội trường tổ chức Đại hội

Sảnh lầu 1 và trưng bày sản phẩm tại tầng trệt