0915 801 778 – 0915 391 778

Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2022

Ngày 10/8/2022, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, hơn 200 đại biểu đã đến tham dự Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2022 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức.

Một số hình ảnh của buổi lễ diễn ra tại phòng Khánh tiết và khu vực kết nối