Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức hội thảo

Ngày 7/6/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức hội thảo “Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hơn 400 đại biểu tham dự.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo tại phòng Khánh Tiết

Sảnh phục vụ giải lao